Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

Besluit “UPV Textiel” (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid)

maandag 14 augustus 2023
Per 1 juli 2023 is vanuit overheidswegen het Besluit “UPV Textiel” (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) in werking getreden. Een wettelijke verplichting waarbij producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk worden gehouden voor de afvalfase van producten die zij in Nederland op de markt brengen.

Dit maakt dat wij als importeur een passend gescheiden inzamelsysteem en financiering dienen te  organiseren en we moeten zorgen voor recycling en hergebruik van ingezamelde textiel - circulariteit. Het uiteindelijke doel van circulariteit is een wereld met minder/zonder afval. Iets wat wij als Santino al langer erkennen en ondersteunen. Zo gebruiken wij daar waar mogelijk gerecyclede grondstoffen in onze verpakkingen en producten. Daarnaast hebben we al langere tijd een ECO-lijn binnen onze Santino-collectie.

De materiaal- en retourstromen van de producten die we importeren en in de Nederlandse markt uitzetten zijn echter zo divers dat we dit als individueel bedrijf niet zonder hulp kunnen bewerkstelligen. Santino is al jaren lid van de brancheorganisatie Modint, zij hebben in samenwerking met INretail de Stichting UPV Textiel opgericht. Door ons aan te sluiten bij de Stichting UPV Textiel willen wij door middel van dit collectief gaan voldoen aan de wettelijke vereisten.

In 2023 richt Stichting UPV Textiel zich met name op het vormen van het collectief en de ontwikkeling van een kwalitatief landelijk dekkend inname- en verwerkingssysteem. In 2024 ligt de focus op de implementatie van de systemen. Zodra er meer bekend is over de volgende stappen in het proces zullen we je daarover informeren.

Klik hier voor meer informatie.

We hopen je middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd over de verantwoordelijkheid die wij graag op ons nemen om bij te dragen aan een betere, schonere wereld.
Aan het laden
Aan het laden