Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

Privacy & Cookie Policy Santino B.V.


Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaande Privacy Policy en Cookie beleid.

Santino B.V. 
Santino B.V. , gevestigd op de Adriaan Mulderweg 4-10, 5657 EM te Eindhoven,  geregistreerd bij de KVK onder nummer 84729139 en met het BTW nr. NL863335974B01,  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op basis van de met u gesloten overeenkomst en/of bestelling, onze diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. U hebt u altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken Santino B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan IT- ondersteunende en logistieke bedrijven ter beschikking stellen die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten en  bezorgen van uw aankopen.

Bewaartermijn
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen we deze gegevens. Soms moeten we bepaalde gegevens toch nog langer bewaren. Hiervoor hanteren wij dan een bewaartermijn van 7 jaar. Het gaat hier o.a. bij om de volgende gevallen:
  • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
  • Betalingsoverzicht/facturen
  • Bestellingen, bewijzen levering van bestellinge

Santino B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten en gerelateerde bedrijven de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de gewenste bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om uw bezoek aan de websites van Santino B.V. zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten en onderwerpen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming verkregen bij de aankoop, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar verkoop@santino.nl.
Gegevens over het gebruik van onze sites en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze sites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

E-mail
Het kan zijn dat de e-mails of andere berichten die u naar ons stuurt, worden opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden dan opgeslagen op onze beveiligde servers. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt anders dan dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Na de beëindiging van onze diensten worden deze e-mails en andere berichten verwijderd van onze beveiligde servers.

Geautomatiseerde besluitvorming
Santino B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van uw persoonlijke gegeven.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Santino B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek of bijvoorbeeld om te onthouden welke items in uw winkelwagentje liggen terwijl u door de website bladert. Ook stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen wij verbeteringen aanbrengen in onze dienstverlening en de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Indien gewenst, is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het winkelen bij Santino B.V. geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Santino B.V. verkoopt uw gegevens niet 
Santino B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Wij verstrekken uw gegevens niet buiten de EU en/of internationale organisaties. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Santino B.V.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd op onze beveiligde servers en vertrouwelijk worden behandeld.

Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites van Santino. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met deze privacy- en cookie policy proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via verkoop@santino.nl

Uw rechten omtrent uw gegevens
Verder willen wij u wijzen op uw recht op inzage,  recht op correctie, aanvulling of verwijdering, recht op bezwaar en recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via verkoop@santino.nl.

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aan het laden
Aan het laden